Kinezyterapia

Kinezyterapia czyli leczenie ruchem. Jest to jedna z ważniejszych metod zoofizjoterapii wykorzystywana w naszym gabinecie. Podczas pracy stosujemy różne formy i rodzaje ćwiczeń w zależności od stanu zdrowia i kondycji zwierzęcia. 

Ćwiczenia bierne obejmują mobilizacje stawów bez udziału skurczów mięśni z  pomocą siły zewnętrznej- terapeuty. Ten rodzaj ćwiczeń stosowany jest u pacjentów którzy nie mogą samodzielnie poruszać stawami, lub ruch w stawach jest przeciwwskazany. 

Są one szczególnie ważne dla pacjentów:

  • po zabiegach ortopedycznych – pozwalają one zachować prawidłową ruchomość operowanych stawów
  •  z choroba zwyrodnieniowa stawów – dzięki nim stawy naszych pupili są lepiej odżywione
  • z porażeniami kończyn – zapobiegają one powstawaniu powikłań związanych z  nie używaniem kończyn, dodatkowo stymulując powrót czucia.        

Ćwiczenia czynne mają na celu zwiększenie siły i wytrzymałości mięśni. Dodatkowo za pomocą ćwiczeń możemy poprawić koordynację i świadomość ciała zwierzęcia co w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia u niego kontuzji lub urazu.

Ćwiczenia przeznaczone są zarówno dla zwierząt powracających do sprawności po zabiegach ortopedycznych i neurologicznych jak i dla zwierząt zdrowych chcących poprawić swoja sprawność fizyczna.Podczas ćwiczeń  zwierząt wykorzystujemy różnego rodzaje akcesoria rehabilitacyjne: piłki, poduszki sensomotoryczne, pachołki do stworzenia slalomu czy toru przeszkód.